• DÜNYA PANDEMİ KONFERANSI


ŞÜKRAN KÖSE

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER), toplumda sık görülen bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için koruyucu, önleyici faaliyetlerde bulunan, toplum taramaları ve eğitim çalışmaları gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur. 
 
İlköğretim okullarında tiyatro ile hijyen eğitimi, liselerde ve üniversitelerde cinsel sağlık ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunma yolları konusunda eğitimler, sivil toplum kuruluşları ile özellikle kadınların eğitimi için ortaklaşa düzenlenen konferanslar, risk altındaki çeşitli meslek gruplarının, köylerden-şehirlere bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgilendirme, korunma yollarını öğretme sağlık taranmaları yaptığı faaliyetler arasındadır. TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı ve belediyeler ile İzmir çevresindeki yatılı bölge ilköğretim okullarında gerçekleştirilen “Mikropları Tanıyalım, Sağlığımızı Koruyalım” projesi, kız çocuklarına karşılıksız eğitim bursu verilmesi BUHASDER’in gerçekleştirdiği önemli etkinliklerdendir.
 
TÜBİTAK ve diğer ulusal ve uluslararası çok merkezli projelere de yürütücü veya partner olarak katılarak toplamda 32 projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur. BUHASDER günümüze kadar 9 kongre/sempozyum, 2 çalıştay, 6 ulusal/uluslararası multidisipliner toplantı, 5 istatistik ve 5 HIV kursu olmak üzere farklı grupları hedefleyen çok sayıda bilimsel kurs düzenlenmiştir. Ayrıca çeşitli alanlarda bilimsel kitap da sağlık profesyonelleri ve halkın hizmetine sunulmuştur. Son olarak geliri kız çocuklarının eğitimleri için harcanacak olan “Nobel Ödülü Kazanan Kadınlar” adlı bir kitap da 2021 yılında yayınlanmıştır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında ilgili meslek odaları, yerel yönetimler, sağlık müdürlükleri ve belediyeler ile iş birliği yapmaktadır.
 
2020 yılında alınan TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında “Coronavirus (COVID-19) Pandemisi Sırasında ve Sonrasında Hastalığın Yayılımının Azaltılması/Önlenmesi Amacıyla Farklı Toplum Kesimlerine Yönelik Eğitim Seti Hazırlanması” adlı bir proje de başarı ile tamamlanmış ve hemen tüm meslek gruplarına yönelik dinamik bir eğitim platformu halkımızın hizmetine sunulmuştur. İzmir’de düzenlenmesi planlanan Uluslararası Pandemi Konferansı da BUHASDER’in temel amaçlarına uygun bir toplantı olup, bu konferansta 100 yılda bir meydana gelen bir pandemi ile modern tıbbın bulunduğu bir dünyada nasıl savaşmamız gerektiğinden, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin ve farklı yaş gruplarının bedensel/sosyal ve ruhsal açıdan nasıl etkilendiğinden ve hangi yöntemlerle bunların aşılabileceğinden, koruyucu hekimliğin ve multidisipliner çalışmaların öneminden, bireysel davranışların tüm toplumu etkileyebileceğinden, yeniden dönmeye çalıştığımız normalin nasıl olacağından bahsedilecektir. Gelecek yıllarda da benzeri salgınlar olabileceğinden Covid-19 pandemisinden çıkaracağımız derslerin de çok önemli olduğu unutulmamalıdır. 
 
Korunmak, tedavi etmekten her zaman daha iyidir.