• DÜNYA PANDEMİ KONFERANSI


HAKKINDA

 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlığı yalnızca hastalığın veya sakatlığın olmaması hali değil; tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi olma hali olarak tanımlıyor. 2019 yılı sonlarında ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan COVID-19 pandemisi; toplumları, kuruluşları, devletleri başta sağlık, eğitim ve ekonomi olmak üzere pek çok alanda olumsuz etkiledi.
 
Gelecek yıllarda da benzeri pandemilerle karşılaşabilme ihtimalinden hareketle; küresel, ulusal ve yerel ölçekte bu pandemiden çıkaracağımız dersler çok önemli. Tam da bu nedenle; birlikte çalışmaya, işbirliği yapmaya, aklın ve bilimin ışığında ortak hareket etmeye ihtiyacımız var.
 
Sağlık konusunu vizyonunun merkezine oturtan ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı üyesi bir şehir olan İzmir, bu ortak hareketin de paydaşları arasında yer alıyor.
 
İşte bu çerçevede, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) destekleri ile Türkiye ve tüm dünya genelinden, konunun uzmanlarının katılacağı “Dünya Pandemi Konferansı” düzenliyor. 
 
Konferansta, dünya çapında yaşanan sürecin her yönüyle irdeleyip gelecekte karşılaşılabilecek olası salgınlara karşı hızlı ve etkili müdahale ile alınması gereken tedbirlerin ortaya konması hedefleniyor.