• DÜNYA PANDEMİ KONFERANSI


Prof. Susan Michie


University College London Sağlık Psikolojisi Profesörü

Susan Michie, Tıp Bilimleri Akademisi Üyesi ve Sosyal Bilimler Akademisi Üyesi, Sağlık Psikolojisi Profesörü ve Londra Üniversitesi Akademisinde Davranış Değişimi Merkezi Müdürüdür (www.ucl.ac.uk/behaviour-change). Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün Davranış Bilimleri Politikası Araştırma Birimi'nde müdür yardımcısıdır. Londra Üniversitesi Akademisi'nin Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nün Halk Sağlığı Araştırmaları Okulu üyeliğini yönetir ve Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nün Kıdemli Araştırmacısıdır.

Profesör Michie'nin araştırması, sağlık ve çevre ile ilgili davranış değişikliğine odaklanır: kuramsal olarak nasıl anlaşılır ve kuram; müdahale geliştirme, değerlendirme ve uygulamaya nasıl uygulanır. Bilgi bilimi, çevre bilimi, bilgisayar bilimi ve tıp gibi disiplinlerle işbirliği içinde olan araştırması, nüfus, örgütsel ve bireysel düzeyde müdahaleleri kapsar.

Örnekler arasında İnsan Davranışı-Değişim Projesi (www.humanbehaviourchange.org) ve Sürdürülebilirlik ve Sağlık için Karmaşık Sistemler www.ucl.ac.uk/bartlett/environmental-design/research/research-projects/cussh sayılabilir.

Üç tanesi davranış ve Covid-19 salgınını ele almakla birlikte 15'ten fazla araştırma projesinde araştırmacıdır. 500'den fazla dergi makalesi ve Davranış Değiştirme Çarkı: Müdahaleleri Tasarlamak İçin Bir Kılavuz  dahil olmak üzere çeşitli kitaplar yayınlamıştır.

Birleşik Krallığın Davranış Bilimleri Bilimsel Pandemi Grip Grubu'nda (Covid-19) uzman danışman olarak görev yapmıştır. Lancet'in Covid-19 Komisyonuna katılmış ve Dünya Sağlık Örgütünün Davranışsal İçgörüler ve Bilimler Teknik Danışma Grubu üyesidir. Ayrıca İngiltere Halk Sağlığı ve Birleşik Krallık Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı'nın uzman danışmanıdır. Birleşik Krallık Gıda Standardı Ajansı'nın Sosyal Bilimler Danışma Komitesi Başkanıdır ve Sosyal Bilimler Akademisi'nin "İnsan Sağlığı" projesine başkanlık etmektedir.

Website:         https://tinyurl.com/susan-michie

e-posta            s.michie@ucl.ac.uk              

Twitter:          @SusanMichie