• DÜNYA PANDEMİ KONFERANSI


Prof. Dr. Şükran Köse


BUHASDER (Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

1960 yılında Aydın Bozdoğan'da doğdu. Lise eğitimini Denizli Öğretmen Okulu'nda parasız yatılı olarak tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp, Anadolu Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Klinik İmmünoloji Bilim Dalı’nda da yan dal uzmanlık eğitimlerini aldı.

Lise öğrenciliği dönemi, kız çocuklarının desteklenmesi fikrinin oluşmasına neden olmuştur. Bu amaçla 2008 yılında arkadaşları ile birlikte BUHASDER’i (Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği) kurmuştur.

BUHASDER hem bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi hem de kız çocuklarının eğitimini kendisine temel misyon edinmiştir. COVID-19 döneminde alınan TÜBİTAK proje desteği ile çeşitli meslek gruplarına yönelik çevrimiçi (online) eğitim faaliyetleri yapılandırılmıştır. Aynı dönemde editörlüğünü yaptığı “Dünyayı değiştiren Elli Altı Kadın – Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi” isimli kitabın tüm gelirini kız çocukları için harcamıştır.

Dr. Şükran Köse’nin bugün için 139 uluslararası makalesi, 131 ulusal makalesi, 10 uluslararası sözlü bildirisi, 544 ulusal ve uluslararası posteri sunumu (38’i sözlü), 20 kitapta da editörlük ve bölüm yazarlığı bulunmaktadır.