• DÜNYA PANDEMİ KONFERANSI


Prof. Dr. Özcan Sarıtaş


Moskova Higher School of Economics (HSE) Üniversitesi, İnovasyon ve Uzgörü Profesörü, Uluslararası "Foresight" dergisi editörü 

Profesör Özcan Sarıtaş (Ph.D.), Moskova'daki Ulusal Araştırma Üniversitesi, Ekonomi Yüksek Okulu'nda (HSE) Uluslararası Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Araştırma Laboratuvarı'nın (LST) Başkanıdır; Manchester Üniversitesi, Manchester İnovasyon Araştırmaları Enstitüsü'nde (MioIR) Fahri Profesör; ve "Öngörü" - gelecek çalışmaları, stratejik düşünce ve politika dergisinin Genel Yayın Yönetmenidir.

Araştırmaları, özellikle sosyo-ekonomik ve teknolojik Öngörüye vurgu yaparak yenilik, politika ve yönetişim üzerine odaklanmaktadır. Manchester Üniversitesi'nde Öngörü ve İleriye Yönelik Çalışmalar Programında Doktora derecesine sahip olan Prof. Sarıtaş, Birleşmiş Milletler (UNIDO, UNCTAD, UNDP), OECD ve Avrupa Komisyonu dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlarla kapsamlı iş tecrübesine sahiptir. Enerji, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji, Tarım ve Gıda, Su Kaynakları ve Sürdürülebilirlik, Ulaştırma ve Otomotiv, Bilgi ve İletişim Teknolojileri gibi sektörlerde büyük ölçekli ulusal, çok uluslu ve kurumsal araştırma ve danışmanlık projelerinde yer almıştır. Alanında önde gelen dergilerde çok sayıda makale yayınlamıştır; ve dünyanın birçok ülkesinde açılış konuşmaları yapmıştır.

Prof. Sarıtaş, araştırma ve yayın faaliyetlerinin yanı sıra Öngörü, İnovasyon Yönetimi ve Stratejik Planlama konularında akademik ve yönetici eğitimleri tasarlamakta ve vermektedir. Yakın zamanda Springer tarafından yayınlanan ve bu alandaki en önemli okumalardan biri haline gelen “Bilim, Teknoloji ve İnovasyon İçin Öngörü” (Foresight for Science, Technology and Innovation) başlıklı bir kitabın ortak yazarlığını yapmıştır.


Sunum Özeti

Pandemonica 3.0: Krizden Dönüşüme
 
COVID-19 küresel salgını dünya çapında ölüm ve aksamalara neden olurken, aynı zamanda altta yatan gerilimleri, travmaları ve çatışmaları da ortaya çıkardı. Afet yönetimi, halk sağlığı, ekonomik iyileşme ve benzeri konularda pek çok zorlu dersten geçilirken karşılıklı yardımlaşma ve sosyal uyumun da ilham verici birçok örneği vardır. Gelecekteki fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak ve ayrıca geçmiş deneyimlerden faydalanmak için Öngörü uygulaması çok önemlidir.
Pandemi yüksek düzeyde belirsizlik ve tartışmalara yol açarken, Öngörü(Foresight) uygulaması da yanıt vermeye zorlandı. Ortaya çıkan bir Foresight 3.0 modeli, tahmin veya stres testi ile ilgili bir sorunu çözmenin ötesine bakıyor; sisteme yönelik çok katmanlı “büyük zorluklar” hakkında araştırıcı sorular soruyor ve ardından krizi dönüşüme dönüştürme potansiyelini araştırıyor.
 
Bu şekilde, tüm bağlantılarla birlikte sosyal, teknik, ekonomik, ekolojik, politik ve kültürel katmanlarla biyomedikal olarak böyle bir pandemik yanıt bilgisini çerçeveleyebiliriz: başka bir deyişle bir Pandemonik 3.0. Bu daha geniş gündem, daha sonra, toplumun tüm kesimlerinde bir “kolektif pandemonik istihbarat” ile krizi dönüşüme dönüştürmenin yollarını arar.
 
1. İzmir Dünya Pandemi Konferansı için bu oturumda aşağıdaki soruları tartışıyoruz:
 
1) Pandemiyi önceden öngörmüş müydük?
2) Bundan ne öğrendik?
3) gelecekte neler var?
4) 'kriz'i 'dönüşüme' dönüştürmek için öngörü nasıl kullanılır?

(Pandemonics 3.0 olarak çerçevelenmiş)