• DÜNYA PANDEMİ KONFERANSI


Oğuzhan Karakaş


Cambridge Üniversitesi Cambridge Judge Business School, Kıdemli Öğretim Görevlisi - Finans
 
 
Oğuzhan Karakaş, Cambridge Üniversitesi, Cambridge Judge Business School’da finans alanında kıdemli öğretim üyesidir. Kendisi ayrıca Centre for Endowment Asset Management
adlı enstitünün eş-direktörü, ve Cambridge Endowment for Research in Finance ile J M Keynes Fellowship in Financial Economics adlı araştırma merkezlerinin de burslu üyesidir.
Oğuzhan, Cambridge Üniversitesi’ne katılmadan önce Boston College, Carroll School of Management'ta yardımcı doçent olarak görev yapıyordu. Kendisi doktorasını London Business
School'da, yüksek lisansını Princeton Üniversitesi'nde ve Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı.
 
Oğuzhan'ın araştırmaları Kurumsal Yönetim (özellikle Mülkiyet ve Kontrol), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, ve Özel Sermaye üzerine odaklanmaktadır. Kendisinin makaleleri önde gelen
akademik dergilerde yayımlanmıştır. Oğuzhan'ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk araştırmaları, Brandes Institute Ödülü, Hakan Orbay Araştırma Ödülü (Genç Araştırmacı Ödülü), ICPM Araştırma Ödülü, Cambridge Üniversitesi Rektörlüğü Etki Ödülü, FIR-PRI Finans ve Sürdürülebilirlik Avrupa Araştırma Ödülü (En İyi Yayımlanmış Araştırma Makalesi), IRRCi Araştırma Ödülü (Mansiyon), ve Moskowitz Ödülü(Sosyal Sorumlu Yatırımları Konulu En İyi Makale) sahibidir.