• DÜNYA PANDEMİ KONFERANSI


Numan Özcan


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü

Numan Özcan 1977 yılında Ankara’da doğmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Özcan (Istanbul, 1998), daha sonra University of Westminster’de Uluslararası İşletme ve Yönetim (Londra, 2001) ve Gazi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler konularında yüksek lisans yapmıştır.

Özcan iş hayatına 1998 yılında Hak-İş Konfederasyonu’nda Uluslararası İlişkiler Uzmanı olarak başlamıştır. Daha sonra 2002 yılında uluslararası risk danışmanlığı konusunda kendi şirketini kurmuştur. 2004 yılında ise kamu sektörüne geçerek Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nde (MFİB), Avrupa Birliği (AB) fonlarından desteklenen sosyal projelerden sorumlu sözleşme yöneticisi olarak görev yapmıştır.

Özcan, 2005-2015 yılları arasında Sosyal Politika ve İstihdam Sektör Yöneticisi olarak AB Türkiye Delegasyonu’nda çalışmıştır. Türkiye’nin sosyal politika ve istihdam alanında mevzuat ve uygulama bakımından AB ile uyumlaştırılmasına ilişkin reform sürecinin izlenmesi ve siyasi diyalog başlıca görev alanları arasında yer almış, ayrıca Sosyal Politika ve İstihdam faslına ilişkin AB ve Türkiye arasındaki katılım müzakerelerinde bulunmuştur. Ayrıca istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal içerme alanlarındaki AB mali yardımlarını koordine eden İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Ekibi’nin Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Özcan, 7 Ocak 2015 tarihinden beri ILO Türkiye Ofisi Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk sahibidir.