• DÜNYA PANDEMİ KONFERANSI


Prof. Dr. Nebi Sümer

Sabancı Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Nebi Sümer, ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde lisans, Hacettepe Üniversitesi’nde Gelişim Psikoloji alanında yüksek lisans ve ABD, Kansas State Üniversitesi’nde sosyal psikoloji alanında doktora yapmıştır. 
 
2011-2012 Fulbright araştırma desteği ile ABD Cornell Üniversitesi’nde bulunan Nebi Sümer, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ’de görev yaptıktan sonra 2018 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde çalışmaktadır. İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli araştırmacısı ve Bilim Akademisi Derneği üyesidir. 
Nebi Sümer’in temel araştırma alanları (1) yaşam boyu bağlanma dinamikleri ve ebeveyn davranışları, (2) ulaşım ve trafik psikolojisi, (3) psikolojik ölçüm, (4) işsizliğin ve iş güvencesizliğinin etkileri ve (5) psikoloji eğitimi/öğretimi konularını kapsamaktadır.
Bu konularda geniş çaplı ulusal ve uluslararası araştırmalar yürütmüş ve çok sayıda bilimsel makale, kitap bölümü ve kitap yayınlamıştır. (bkz. www.nebisumer.com).