• DÜNYA PANDEMİ KONFERANSI


Michele Rumiz


Slow Food Seyahat Direktörü

Ben gıda, turizm ve sürdürülebilir kırsal kalkınma konularına odaklanan, tarımsal gıda sektöründe değer zincirlerinin geliştirilmesi ile ilgili deneyime sahip bir direktörüm. Tüketicilerin gıda ve tarımsal sürdürülebilirlik konularında farkındalığını artırmak için şirketler, şefler ve akademisyenler arasında ağlar kurma üzerine çalışıyorum. Bağışçıları, üreticileri, tüketicileri ve potansiyel pazarları bir araya getiren somut eylemlere çevirebildiğim siyasi ve ekonomik süreçlere ilişkin kapsamlı görüşleri formüle edebilirim.