• DÜNYA PANDEMİ KONFERANSI


Juan Fernando López Aguilar


Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Başkanı
 
Juan Fernando López Aguilar, 2009'dan beri Avrupa Parlamentosu Üyesi olarak görev yaptığı Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nin Başkanıdır. Bundan önce, İspanya Adalet Bakanı ve Avrupa Parlamentosu İspanyol Sosyalist Delegasyonu Başkanıydı. İspanya Parlamentosu Üyesi olarak da görev yaptı.
 
Bir akademisyen olarak, Juan Fernando López Aguilar, Las Palmas Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku Profesörü ve Jean Monnet Hukuk ve Avrupa Entegrasyonu Profesörü olarak akademik bir kariyer inşa etmiştir. Karşılaştırmalı hukuk, federalizm ve bölgecilik, temel haklar ve yargı sistemleri konularında on altı kitap ve yüzden fazla makale yayınladı.