• DÜNYA PANDEMİ KONFERANSI


ALPAY AZAP

 
1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda başladığı ihtisasını 2000 yılında tamamladı. 2000-2001 yıllarında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 2002 yılından itibaren de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzman olarak çalıştı. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör unvanı aldı. Halen Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 
 
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID), Türk Hematoloji Derneği ve Febril Nötropeni Derneği üyelikleri bulunan Dr. Alpay Azap, 2017 yılından beri Klimik Derneği yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir. Şubat- Ekim 2020 arasında Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Danışma Kurulu’nda görev yapmıştır.
 
2021 yılından itibaren Klimik Dergisinin Başeditörlüğünü yürütmektedir. Uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış 54 makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda ikisi sözel olmak üzere 32 bildirisi bulunmaktadır.
 
Bağışıklama, sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar, infeksiyon epidemiyolojisi, bağışıklığı baskılanmış hastalarda (organ nakil alıcıları, kanser hastaları vb) gelişen infeksiyonlar, antibiyotik direnci, grip ve yeni ortaya çıkan infeksiyonlar özel ilgi alanlarıdır.